Please select listing to show.
REFERAT ÅRSMØTE TRØNDERKNIV 2024 Dato: 13.3.2024 Oppmøte: 16stemmeberettigede medlemmer   1.     Innkalling godkjent 2.     Knut Svendsen valgt som møteleder 3.     Guttorm Eilertsen valgt som referent...