Bli medlem

Du kan tegne medlemskap i Trønderkniv ved å sende oss en e-post

Medlemskap i Trønderkniv koster kr 300,- i året og kan tegnes ved og sette inn beløpet på konto:
4200 14 37 822, merk med ditt navn i meldingsfeltet.

Medlemskap er gyldig med innbetalt medlemsavgift.

Knivklubbens org.nr: 997 587 294

For eventuelle spørsmål kontakt klubbens leder:
Knut Svendsen på Tlf: 95 82 90 09
knuta-sv@online.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen i knivklubben Trønderkniv.