Referat årsmøte 13.mars 2024
Publisert: 14. mars 2024 15:48
Endret: 14. mars 2024 15:48

REFERAT ÅRSMØTE TRØNDERKNIV 2024

Dato: 13.3.2024

Oppmøte: 16stemmeberettigede medlemmer

 

1.     Innkalling godkjent

2.     Knut Svendsen valgt som møteleder

3.     Guttorm Eilertsen valgt som referent

4.     Årsmelding gjennomgått og godkjent. Det har vært et aktivt år med flere fagkvelder og deltagelse av klubbens medlemmer på Åpen Gård på Kvål. Vi har også besøkt kolleger på Stjørdal og gullsmed Møller i Trondheim.

 Det har også vært avholdt knivkurs ved Elias Skotvoll og Knut Svendsen. Elias har også arrangert kurs i Borgkniv, og det resulterte i at 7 medlemmer har laget hver sin Borgkniv. Ingen av klubbens medlemmer har deltatt i knivkonkurranser dette året.

5.     Revisjon av regnskap er utført av Sverre Rødven.

Klubben har solid økonomi med en kontantbeholdning på kr. 184.694,74, en oppgang på vel 2500 kr siste året. Regnskapet ble godkjent. Sverre Rødven hadde varslet at han ønsket å fratre som revisor fra og med årsmøtet 2024. Henrik Nilsen har påtatt seg å kontrollere regnskapet frem til årsmøtet 2025. Trønderkniv takket Sverre Rødven for han arbeid som revisor.

6.     Det var ingen innkomne forslag til eventuelt.

7.     3 styremedlemmer var på valg. Svein Laukholm og Guttorm Eilertsen ble gjenvalgt for to nye år. Bjørn Bendixen gjenvalgt som varamann for to nye år.

Arvid Dahl ønsket å fratre som medlem av valgkomiteen.I hans sted ble Jo Vegar Arnekleiv valgt, og sammen med Terje Olsen utgjør han valgkomiteen frem til årsmøtet 2025. Trønderkniv takket Arvid Dahl for hans arbeid i valgkomiteen.

 

Guttorm Nustad Eilertsen

referent