Skip to content

Trønderkniv møter Kongefamilien 2006

 

 

 

Kongefamilien besøker Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Trønderknivs stand

Av Terje Olsen

Representanter for det norske kongehus har gjennom årene vist interesse for kniver. Dette har kommet til syne ved at knivene som har vært gitt som gaver til kongehusets medlemmer i ulike sammenhenger er blitt tatt vare på. Trønderkniv har tidligere nytt godt av dette. Da Trønderkniv i 2002 feiret sitt 10-årsjubileum og i den anledning; i samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, arrangerte en stort anlagt knivutstilling på Folkemuseet, stilte Slottet meget velvillig et utvalg av sine kniver til disposisjon for utstillingen.

Som det vil være kjent for de fleste, bl.a. gjennom Adresseavisens oppslag 28.2.2006, har Trønderkniv nå for første gang knyttet seg opp mot tradisjonen med å gi kniver til kongehusets medlemmer når anledningen passer. Denne gangen var det prins Sverre Magnus som fikk en kniv i gave til sin dåp 4.mars 2006. Muligheten for å få gitt gaven kom i stand gjennom et fruktbart samarbeid med Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Kniven prinsen fikk var et forseggjort eksemplar av ”Borgkniven” som Trønderknivs medlemmer nettopp hadde utviklet. Arbeidet med gaven til prins Sverre Magnus var antagelig bakgrunne for det første møte mellom representanter for Trønderkniv og Kongefamilien:

I slutten av juni 2006 skulle hundreårsjubileet for kroningen av Kong Haaakon (22.juni 1906) feires i Trondheim med Kongefamilien til stede. I forbindelse med feiringen skulle hele Kongefamilien besøke Folkemuseet på St.Hansaften, tradisjonelt en viktig dag i museets årlige program. Trønderkniv ble invitert til å la seg representere med arbeidsgruppen som hadde stått bak den Borgkniven som ble gitt i gave til prins Sverre Magnus: Erling Gjellan, Sverre Rødven, Knut Fjeldsø, Knut Svendsen, Fredrik Haakonsen, Torolf Hervik og Terje Olsen.

Gruppen ble tildelt en stand ved Forbregdsmia i Oppdalstunet, et av ”stoppestedene” langs Kongefamilines rute rundt på Folkemuseet. Dette er en velkjent lokalitet for Trønderknivs medlemmer. Vi har restaurert smiens belg (se Knivbladet 3/2001) og demonstrert smedhåndverket etter beste evne med jevne mellomrom.

Mens Sverre Rødven og undertegnede bemannet smia som hhv. smed og belgdrager, ble de andre medlemmene i gruppen plassert ved et bord utenfor smia. Her satt de og presenterte ulike sider av knivmakerhåndverket og eksempler på sine ferdige produkter, herunder også et par Borgkniver. Kongefamilien med Kongen, Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen i spissen tok seg så god tid ved Trønderknivs stand som programmet deres tillot og fikk noen glimt av smed og knivmakere i arbeid.

Etter at Kongefamilien hadde passert ble området åpnet for et tallrikt publikum som dermed fikk anledning til å gjøre seg kjent med Trønderkniv.

For de tilstedeværende medlemmer i Trønderkniv ble Kongefamiliens besøk en hyggelig og minnerik avslutning på vårsesongen 2006.

 

 

Borgkniven  dåpsgave til Prins Sverre Magnus